Úvodní slovo na vernisáži výstavy kreseb Petra Kuha „Návštěvníci TV klubu“

konané v TV klubu Ostrava dne 27. září 2012

ZpětAutor.html

Petr Kuh   (*1950)


Malíř a grafik. Žije a pracuje v Ostravě. Člen spolku Galerie Mlejn,

ARO (Akademie romantiky a optimismu) a spolku Virgo.

Maluje převážně Beskydy, krajinu v okolí Ostravy, malebná zákoutí povodí Odry, figurální motivy a portréty.

Rád bych nejprve konstatoval, že je pro mne ctí zahajovat a uvádět výstavu prací kreseb ostravského malíře a grafika Petra Kuha, člověka – výtvarníka, se kterým se známe již řadu let a mnohé jsme také společně prožili.  Oba jsme členové spolku Virgo a jeho Bohémské sekce, naše jména jsou spojena s Akademií romantiky a optimismu. Petr Kuh je ovšem, na rozdíl ode mne, členem spolku Galerie Mlejn a také člověkem, který od roku 1992 zanechal stálého zaměstnání a zcela se věnuje své lásce – výtvarnému kumštu.

Známá a na řadě výstav prezentovaná je zejména Petrova malířská tvorba, jejíž těžiště dle mého soudu představují obrazy (oleje či akvarely) s přírodními scenériemi s řadou námětů, které tento romantik příkladně nachází v malebných zákoutích povodí Odry, v poetických pohledech na krajinu Beskyd či okolí Ostravy. V této poloze vnímám Petra Kuha jako zralého umělce, který je ve své krajinomalbě schopen zprostředkovat kouzlo přírody, jež se často jen marně ve svých fotografiích snaží zachytit fotografové, kteří se věnují právě tématu krajiny. To kouzlo, které kromě jiného ve vás probouzí chuť tam - do těch míst – vyrazit, setkat se s přírodou tváří v tvář, radovat se ze života nebo jen tak okouzleně relaxovat…

Je výjimkou, když na Kuhových obrazech z přírody najdete postavy lidí. Ty zde vnímáme jen zprostředkovaně jako případné spolutvůrce krajiny.  To však neznamená, že Petr Kuh nemá rád lidi a že ho neláká zobrazování osob. Zejména v posledních letech souběžně se zobrazováním krajiny vytváří obrazy s figurální tématikou a jejich počet postupně roste. Přibývá i portrétů osobností a přátel, které se stále více vyznačují zvládnutou charakteristikou. Jejich rozsah již umožňuje samostatnou prezentaci a my dnes máme příležitost být jejími svědky a účastníky.

Milí hosté, jak bylo již řečeno, uvádím zde výstavu kreseb Petra Kuha, kterou nazval Návštěvníci TV klubu. V  názvu Návštěvníci… nehledejte, prosím, souvislost s československým science fiction televizním seriálem Návštěvníci (1983) nebo s francouzskou stejnojmennou dvoudílnou filmovou komedií (1993 a 1998). Neuvidíte zde proto portréty Josefa Bláhy, Vlastimila Brodského, Jiřího Císlera, Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Laďky Kozderkové, Jiřího Lábuse, Vladimíra Menšíka, Jitky Molavcové, Jiřího Datla Novotného,  Dagmar Patrasové, Heleny Růžičkové, Dagmar Veškrnové či dalších účinkujících v uvedeném seriálu a zmíněném filmu.

Hledejte na Petrových obrazech, a zde to vyjádřím jeho vlastními slovy, která mi připsal v mailu jako komentář k zaslané pozvánce na zahájení výstavy, vážené, časté nebo jen náhodné návštěvníky TV klubu,  k nimž má osobní a přátelský vztah. Napsal také – a nyní cituji: „Výstava by měla být také o tom, že TV klub slaví někdy na podzim 20 let trvání a já chci k té příležitosti také přispět tím, že jeho návštěvníky nakreslím a tím přispěji k příjemné pohodě. Hlavně mě to baví a musím přiznat, že mi dělá radost, když se to někomu líbí.“

Rozhlédněte se tedy kolem sebe a ověřte si, že je tomu tak. A jestli se shodneme v názoru, že Petr Kuh tuto neformální komunitu portrétoval úspěšně, pak můžete společně se mnou pronést: „Díky Petře!“

PaedDr. Václav Hujer, ředitel agentury VAJAPAC